PERKHIDMATAN

Jenis Perkhidmatan yang boleh dibuat melalui MyTemujanji PERKESO secara atas talian

PENDAFTARAN

PENDAFTARAN MAJIKAN/PEKERJA/SKIM PEKERJAAN SENDIRI

PEMBAYARAN

PEMBAYARAN CARUMAN, TUNGGAKAN CARUMAN DAN FCLB

PENYERAHAN BORANG

PENYERAHAN BORANG FAEDAH (KECUALI PENCEN ILAT)

ADUAN DAN PENYATAAN

ADUAN DAN PENYATAAN BERKAITAN ORANG BERINSURANS ATAU WARIS

PERTANYAAN

PERTANYAAN (SEMAKAN CARUMAN/STATUS TUNTUTAN/SIP/SPS)

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN PERKHIDMATAN SELAIN PERKHIDMATAN YANG DINYATAKAN

Dibangunkan oleh Cawangan ICT, Bahagian Strategi Dan Transformasi PERKESO 2023